Naar schatting heeft zo’n 10% van inwoners van België last van allergische reacties als gevolg van berkenpollen. Met behulp van modellen die o.a. naar het vrijkomen, de verplaatsing en het neerslaan van het pollen kijken is een verwachting van de pollenconcentratie te maken. Onderzoekers van het Belgische KMI hebben in 2018/2019 onderzoek gedaan naar de concentratie berkenpollen in België.

Hiervoor zijn de tellingen van de afgelopen 11 jaar gebruikt. Daarnaast is gekeken naar de locatie en het aantal berkenbomen. Hieronder een toelichting op de verschillende aspecten van het onderzoek “Spatio-temporal monitoring and modelling of birch pollen levels in Belgium”, aangevuld met enkele vragen aan onderzoeker Willem Verstraeten van het KMI.

Pollentellingen

De informatie over pollenconcentraties is afkomstig van de vijf telstations van het Belgisch aerobiologisch surveillance netwerk (Sciensano) die de concentraties van stuifmeel in de lucht meten. Deze stations staan in Brussel, Doornik in het Zuidwesten, Marche-en-Famenne in de Ardennen, De Haan aan de kust en Genk in de Belgische Kempen.

Lees het hele artikel op www.pollennieuws.nl >>

Monitoring en modellering van berkenpollen in België

Je zou ook interesse kunnen hebben in